O polskiej gwarze żołnierskiej

Stanisław Kania

Poradnik Językowy 3/1969 s. 126-140
Dział: Artykuły