Czy jantar z węgierskiego gyantar?

Jan Reychman

Poradnik Językowy 3/1969 s. 155-155
Dział: Artykuły