Z dzisiejszych gwar ziem zachodnich [Sławęcin, pow. Choszczno]

Anna Basara

Poradnik Językowy 3/1969 s. 156-158
Dział: Teksty gwarowe