Toponomastyka i słownictwo geograficzne w Bibliografii geografii polskiej [Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka, Jadwiga Sielużycka, Bibliografia geografii polskiej 1955-1960, red. J. Kobendziny, Warszawa 1966]

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 3/1969 s. 159-163
Dział: Recenzje