Stefan Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Część I: Staropolsko-nowopolska; Część II: Nowopolsko-staropolska, Wrocław 1968

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 3/1969 s. 163-165
Dział: Recenzje