Ewa Ostrowska, O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych (Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, „Posłuchajcie, bracia miła”), Kraków 1967

Jadwiga Zieniukowa

Poradnik Językowy 3/1969 s. 165-168
Dział: Recenzje