Z problematyki opisu stylu tekstów użytkowych na podstawie analizy aogłoszeń matrymonialnych

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 2/1990 s. 79-87
Dział: Artykuły