Szyk składników grup nominalnych w XVII-wiecznej prozie retorycznej. Cz. II. Rozbudowane grupy nominalne

Bogusław Wyderka

Poradnik Językowy 2/1990 s. 93-104
Dział: Artykuły