Opracowanie niektórych haseł czasowników niewłaściwych w Słowniku języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka

Katarzyna Mosiołek [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 2/1990 s. 105-111
Dział: Artykuły