O wpływie składni rosyjskiej na współczesną polszczyznę wileńską (na materiale „Czerwonego Sztandaru”)

Irena Masojć

Poradnik Językowy 2/1990 s. 123-128
Dział: Język polski za granicą