Sprawozdanie z L Kursu Wakacyjnego Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Piotr Garncarek

Poradnik Językowy 9/2005 s. 82-84
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki