Stanisław Dubisz, Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa 1988

Teresa Zduńczyk

Poradnik Językowy 2/1990 s. 136-138
Dział: Recenzje