Ewolucja normy gramatycznej we współczesnej polszczyźnie (na materiale sondażu przeprowadzonego w Instytucie Dziennnikarstwa UW)

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 3/1990 s. 167-174
Dział: Artykuły