Björn Wiemer, Renarracje ustne w języku polskim i niemieckim w wykonaniu uczniów jedno- i dwujęzycznych, Warszawa 2004

Anna Buncler

Poradnik Językowy 9/2005 s. 85-86
Dział: Recenzje