Język mówiony a norma

Nina Perczyńska

Poradnik Językowy 3/1990 s. 188-189
Dział: Artykuły