Język polskich emigrantów w Holandii

Lisetta Stembord [Lisetta Stembor]

Poradnik Językowy 4/1969 s. 189-194
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ować-own-