Anna Piotrowicz, Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Poznań 2004

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 9/2005 s. 87-91
Dział: Recenzje