O funkcjach przyimka poprzez we współczesnej polszczyźnie. (Funkcje wspólne i różniące przyimków: przez i poprzez)

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 4/1969 s. 195-206
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
poprzez/przez