Z dzisiejszych gwar ziem zachodnich [Sławęcin, pow. Choszczno]

Anna Basara

Poradnik Językowy 4/1969 s. 210-211
Dział: Teksty gwarowe