IV Seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury słoweńskiej [Lublana, 1-13 lipca 1968 r]

Emil Tokarz

Poradnik Językowy 4/1969 s. 212-213
Dział: Sprawozdania