Witold Doroszewski, Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa 1966

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 4/1969 s. 214-219
Dział: Recenzje