Dymitr Hessen, Ryszard Stypuła, Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa-Moskwa 1967

Irena Galster, Bohdan Galster

Poradnik Językowy 4/1969 s. 219-222
Dział: Recenzje