Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 4/1969 s. 223-225
Dział: Recenzje