Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1968; Verte. Łacińskie przysłowia, sentencje i ulotne słowa, zebrał, ułożył, przetłumaczył i opracował Stefan Staszczyk przy udziale Karola Jawińskiego, Warszawa 1959

Paweł Kocikowski

Poradnik Językowy 4/1969 s. 225-228
Dział: Recenzje