Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 4/1969 s. 229-234
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
Barburka/Barbórka-arka