Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. 1. Trzecieski — Trzycieski

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 5/1969 s. 245-251
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
prze-pod-nad-u-do-vъz-