Janina Dembowska, Zofia Jakubowska, Nauczanie języka polskiego w klasach V—VIII szkoły podstawowej, Warszawa 1968

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 5/1969 s. 286-289
Dział: Recenzje