Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka za rok 1968 (poprzedzone wstępem Prezesa TKJ, prof. dra Witolda Doroszewskiego)

Witold Doroszewski, Alojzy [Alojzy Adam] Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 5/1969 s. 283-285
Dział: Sprawozdania