Leszek Bednarczuk, Polskie spójniki parataktyczne, Wrocław 1967

Grzegorz Walczak

Poradnik Językowy 5/1969 s. 289-294
Dział: Recenzje