Orzeł, Orła. Żaden. Refundować. Komputer. Kuweta czy kiuweta?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1969 s. 301-304
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów