Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. 2. Sierad : Sieradz < *Sě –rad – jь

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 6/1969 s. 308-316
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-jь-itjo-ьn--ьsk--itj-