Obszczeje jazykoznanije. Bibliograficzeskij ukazatiel litieratury, izdannoj w SSSR s 1918 po 1962 g., Moskwa 1965 [Библиографический указатель литературы по языкознанию, изданной в СССР с 1918 по 1957 г.]

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 6/1969 s. 342-342
Dział: Recenzje