Irena Arctowa, Razem czy osobno? Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem, wyd. IV poszerzone i zmienione, Warszawa 1968

Witold Kochański

Poradnik Językowy 6/1969 s. 343-345
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ny-ący-ty