Estymacja parametrów? Ferromagnetyk — ferromagnetyka. Udzielić patentu. Klimatyczny, klimatyzacyjny, aklimatyzacja. Ćma — ciem. Sobótka — pisownia nazwiska. Lizjera

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1969 s. 351-355
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów