Słownik języka polskiego — dzieło ukończone. Przemówienie prof. dra W. Doroszewskiego wygłoszone w Telewizji 1 czerwca br.

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1969 s. 357-357
Dział: Artykuły