Podziękowanie za uroczystość i odznaczenia

Halina Auderska

Poradnik Językowy 7/1969 s. 368-370
Dział: Artykuły