O dobrej formie współpracy. Kuźnia, kuźniczy. Dwieście — trzysta, czterysta. Sarny — do Sarn. Optymalizacja, optymizacja? Synowiec. Happening

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1969 s. 411-416
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów