O poprawionym przekładzie dramatu Moliera Mizantrop (Tadeusz Boy-Żeleński; Gabriel Karski)

Maria Szwecow-Szewczyk

Poradnik Językowy 8/1969 s. 428-440
Dział: Artykuły