Słownictwo pamiętników młodzieży wiejskiej. II. Neologizmy

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 8/1969 s. 441-454
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ko-ak-ik/-yk-anka-acz-ówka-owiec-unek-ch-osz-ość-ostwo-nia-anina-(ow)nictwo-ista/-ysta-arz-izm/-yzm-izacja/-yzacja-aczka-ika/-yka-aj-owy-ka-nik-enie-ato-ob--ownia