Seria wydawnicza Opisywanie i testowanie biegłości językowej, pod red. Waldemara Martyniuka, Kraków 2004

Bożena Ostromęcka-Frączak

Poradnik Językowy 10/2005 s. 70-75
Dział: Recenzje