Mgłym, żukr, buż i inne „krzypotwy”. (Z humorystyki słowotwórczej)

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 8/1969 s. 455-457
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
dymgłamgłymżukrżuhajbużbużubpolaspolżub