Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1968 roku

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 8/1969 s. 458-470
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
-ьn-