Bogusław Kreja, Zniemczone formy nazwisk polskich na Pomorzu; Hubert Górnowicz, Dialekt kociewski i malborski; Bogusław Moroń, Dialekt kaszubski, „Pomorze Gdańskie”, nr 4: Literatura i język, Gdańsk 1967

Ewa Rzetelska-Feleszko

Poradnik Językowy 8/1969 s. 475-479
Dział: Recenzje