Pracownik zawodu. Stawać — formy czasu teraźniejszego. Pokojów, pokoi. Chałupnik — pracownik nakładczy. Barburka

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1969 s. 485-488
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów