Słownictwo pamiętników młodzieży wiejskiej. III. Zapożyczenia i dialektyzmy

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 9/1969 s. 501-512
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-aczka