Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Kraków 2004

Katarzyna Czubała

Poradnik Językowy 10/2005 s. 75-77
Dział: Recenzje