Z dzisiejszych gwar Lubelszczyzny. Wspomnienia z młodych lat [Rachanie, pow. Tomaszów Lubelski]

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 9/1969 s. 527-528
Dział: Teksty gwarowe