Danuta Buttlerowa, Polski dowcip językowy, Warszawa 1968

Halina Lewicka

Poradnik Językowy 9/1969 s. 529-531
Dział: Recenzje