Maria Kamińska, Gwary Polski centralnej, Wrocław 1968

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 9/1969 s. 531-535
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ity-aty-isty-asty-k-iwać/-ywać