Aleksandra Krupianka, Formacje czasownikowe z przedrostkiem o-(ob-) w języku polskim

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 9/1969 s. 536-538
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
o-ob-